Tuesday, March 27, 2012

Jeera~Dosa

Jeera Rice is common & how about Jeera Dosa!!!

Masala Baingan

I love baingan(eggplant) in any form may be baingan bharta, masala baingan, baingan bhajji.... (all coming up soon @ My Cook Book). So here is Masala Baingan with Baby Baingan :)